شبهاي دراز بي عبادت چه كنم

 طبعم به گناه كرده عادت چه كنم

گويند كريم است و گنه مي بخشد

گيرم كه ببخشد زخجالت چه كنم

/ 4 نظر / 30 بازدید
كاظم

دست پيش ميگيري كه پس نيافتي؟

ميرهادي

..

حسین افشاری

رمزی از رحمت حق آموختم ای خوش آنانکه غریق گنه اند التماس دعا

حسین

خواهم شدم به میکده گریان و دادخواه / کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود