بند دوم

سلام

عيدتون مبارک. انشاا... هر چه زود تر صاحبش بيايد و معلوم بشه کی بر حقه.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بند دوم

 

جوشيد خونم از دل و شد ديده باز، تر

 

نشنيد كس مصيبت از اين جانگدازتر

 

صبحي دميد از شب عاصي سياه تر

 

وز پي شبي ز روز قيامت درازتر

 

بر نيزه ها تلاوت خورشيد، ديدني ست

 

قرآن كسي شنيده از اين دلنوازتر؟

 

قرآن منم چه غم كه شود نيزه، رحل من

 

امشب مرا در اوج ببين سرفرازتر

 

عشق توام كشاند بدين جا، نه كوفيان

 

من بي نيازم از همه، تو بي نيازتر

 

قنداق اصغر است مرا تير آخرين

 

در عاشقي نبوده ز من پاكبازتر

 

با كاروان نيزه شبي را سحر كنيد

                             باران شويد و با همه تن گريه سر كنيد

 

                                                                 عليرضا قزوه 

/ 0 نظر / 17 بازدید